Produced by Ara Taiohi, the peak body for youth development

Manaakitanga

Mana – Mana Taiohi

Hononga (Taiohi)

Mātauranga

Mauri (o Te Taiohi)

Ta Ao (Taiohi)

Whai Wāhitanga

Whakapapa (Taiohi)

Whanaungatanga